Wettelijke informatie

Wie of wat is FTC Advocaten?

FTC LAWYERS is een vennootschap naar Belgisch recht, zetel te Godefriduskaai 18 bus 32, 2000 ANTWERPEN, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0810.759.652.

Contactgegevens